In het werk

In het werk
In het werk

Terwijl we het werk in gaan met divers samengestelde groepen, gaan we ook aan de slag met coaching en management development. Onderwijl realiseren we een cultuurverandering zonder die 'in het werk' als zodanig te benoemen.

Management Development

Wat betekent de organisatieverandering voor het management? Hoe stuur je in een complexe organisatie? Hoe gebruik je metingen om het werk te verbeteren? Hoe voer je gesprekken met medewerkers over hun werk? Welke vaardigheden moeten daarvoor worden ontwikkeld? Wat betekent dit voor je persoonlijk leiderschap?

Al deze vragen komen - zowel individueel als in groepen - aan bod bij onze begeleiding van managers. Actuele onderwerpen die bij het ontwikkelen ontstaan, pakken we ook direct op. Professionalisering vlechten wij hierbij in. Management development komt bij Efexis voort uit wat zich in het werk aandient.

Cultuurverandering

Hebben uw medewerkers moeite met samenwerken? Worden afspraken niet nagekomen? Wordt er geklaagd over slechte communicatie door het management? Zijn medewerkers niet tevreden? Dan ligt de oorzaak waarschijnlijk in de manier waarop het werk is georganiseerd. Door samen met management en medewerkers het werk te onderzoeken en de oorzaken van problemen aan te pakken, ontstaat vertrouwen waardoor de cultuur verandert.

Wij realiseren een cultuurverandering door met mensen in het werk aan het werk te zijn en daar de veranderingen op basis van complexiteitsdenken te realiseren. In het werk aan het werk levert een andere manier van omgaan met elkaar op: het werk, waar ieder ooit voor heeft gekozen, komt centraal te staan. Mensen vinden elkaar weer door op een constructieve manier over het werk te kunnen praten. Het werk en het verbeteren ervan zorgt voor een positieve sfeer.

Coaching

Managers die zelf aan de slag willen met het ontwikkelen van hun organisatie kunnen wij bijstaan en adviseren. Na een interventie moet het management nog veel doen om de verandering duurzaam te maken. Koersvast blijven, omgaan met nieuwe omstandigheden: wij kunnen er bij helpen.