Efexis helpt organisaties te ontwikkelen om 'te doen waar het de klant om gaat', anders gezegd: te werken vanuit de bedoeling. Dit betekent drie dingen: weten waar het de klant om gaat, leren het werk daarop in te richten en leren daar leiding aan te geven. Samen met managers en medewerkers 'gaan we in het werk aan het werk': daar is te zien wat er gebeurt en waarom en welke factoren dat bepalen. 

Lees Meer

De wereld om organisaties heen verandert constant. Net zoals de organisatie zelf. Je kunt niet met zekerheid voorspellen wat er staat te gebeuren. Je kunt wel leren ermee om te gaan.

Wij bieden organisaties een ontwikkelingsaanpak die rekening houdt met constante veranderingen. Het is niet genoeg om alleen anders te denken over het werk, we helpen ook om het anders te doen. We helpen tegelijkertijd organisaties anders in te richten, anders te besturen en het werk anders uit te voeren. Na onze interventie staat er een organisatie die zich vanuit de bedoeling verder blijft ontwikkelen.

Aanpak

Efexis helpt organisaties te werken vanuit de bedoeling en zich te ontwikkelen. Onze aanpak bestaat uit een gevarieerd palet. Verandering duurzaam maken betekent dat managers en medewerkers leren hoe zij het geleerde kunnen borgen. Wij ondersteunen met coaching en management development en realiseren tegelijkertijd een cultuurverandering. Klik op de plaatjes voor meer informatie.

Meer lezen over onze aanpak? Bestel snel ons in mei verschenen boek Complexiteit Managen - Richting en begrenzingen in het sociaal domein. 

Over ons

Efexis betekent 'voortaan'. Deze naam geeft de situatie weer waarin wij een organisatie willen achterlaten: voortaan kunnen managers en medewerkers zelfstandig met elkaar werken aan het waarmaken van de bedoeling. Het logo verbeeldt het creëren van waarde voor de klant: begrijp van uw klant waar het hem/haar om gaat en doe dat in één keer goed.

Efexis is een logisch vervolg op Vanguard Nederland. Interventies met de Vanguard-methode ('in het werk aan het werk'), leveren unieke informatie op die helpt om een organisatie te ontwikkelen. De focus van Vanguard is hierbij gericht op het overgaan van een command & controlstructuur naar een systeemorganisatie door het denken te veranderen. Systeemcondities in een organisatie aanpakken met Vanguard, draagt bij aan een duurzame ontwikkeling. Wij merkten echter dat er meer nodig was.

Efexis gaat, uitgaand van de Nederlandse context, een stap verder dan Vanguard. Wij ontwikkelen met de systeemaanpak organisaties èn mensen. In het werk pakken wij behalve de 'harde' systeemcondities, ook de 'zachte' cultuuraspecten op. Om de verbetering duurzaam te borgen, begeleiden en coachen wij medewerkers én managers op alle niveaus. Zij leren hoe hun specifieke deskundigheden bijdragen aan de bedoeling. Daarna zijn zij in staat om voortaan te blijven werken vanuit de bedoeling en te blijven ontwikkelen en innoveren.

Mirjam Coret

Mirjam introduceerde in 2008 de Vanguard Methode in Nederland. Tussen 2011 en 2015 begeleidde zij JBRA (Jeugdbescherming Regio Amsterdam): 2x gekozen tot overheidsorganisatie van het jaar (Nederland 2014, Europa 2015). Zij startte Efexis in 2016 om de organisatieontwikkelingsaanpak verder te kunnen verdiepen. Hoe mensen, organisaties en systemen kunnen veranderen heeft haar altijd bezig gehouden. Door haar ervaring in uiteenlopende werkgebieden kan ze steeds haar creativiteit en denkkracht inzetten.

Dave Snowden

Dave Snowden heeft de eigenschappen van een complexe wereld, zoals die bijvoorbeeld bestaan in de biologie, toegepast op de wereld van mensen, samenlevingen en organisaties. Volgens hem is in een complexe wereld een andere manier van handelen nodig om effectieve invloed uit te oefenen dan in de gecompliceerde wereld van dingen.

Russell Ackoff

Russell Ackoff beschouwt een organisatie als een systeem, elke verandering in 1 onderdeel heeft gevolgen voor andere onderdelen.

W. Edwards Deming

W. Edwards Deming pakte verandering altijd gestructureerd aan. Verandering, benadrukte hij, zal grote gevolgen hebben voor de rol van de manager.

Taiichi Ohno

Taiichi Ohno: 'In je eigen systeem vindt je de oplossingen.' Leren is kijken naar je organisatie als systeem. Klakkeloos oplossingen uit andere organisaties toepassen in je organisatie, is zinloos. Het Toyota Production System is geen blauwdruk, maar een inspiratiebron: zorg voor maatwerk op basis van de vraag!

Chris Argyris

Chris Argyris maakte een onderscheid in leren: single loop learning (de problemen 'oplossen') versus double loop learning (de oorzaken aanpakken).

John Seddon

John Seddon vindt klantvraag een belangrijke hefboom voor verandering. De soort klantvraag (waardevraag of foutvraag) die een organisatie binnenkomt analyseren, is cruciaal.

Alfie Kohn

Alfie Kohn: 'beloning en straf werken alleen bij heel eenvoudige taken, maar niet als motivatie voor werk waarbij kennis en inzicht zijn vereist. De intrinsieke motivatie is dan een veel belangrijkere factor om het werk goed te doen.'

Klanten

Raymond Kavsek, (teamleider Financi├źn, provincie Drenthe)

“Ik heb in 6 weken meer geleerd over leidinggeven dan in de 10 jaar daarvoor.”

Judith Gelmer (teammanager gemeente Haarlemmermeer)

"Een medewerker die zelf niet heeft meegedaan aan de interventie merkt op: het is ongelooflijk om te zien dat iedereen zich zo vrij voelt, dat ze zich kwetsbaar durven uit te spreken over van alles."

Meer info

Hoe JBRA 65% verspilling ontdekte door te gaan werken vanuit de bedoeling

Managen en ontwikkelen in een complexe omgeving

De complexiteit van het publieke domein stelt bestuurders en managers voor grote uitdagingen. Hoe richt je organisaties in, in een sterk wisselende omgeving waarin onvoorspelbaarheid de centrale karakteristiek is?

Onze huidige managementmethoden zijn vooral gericht op stabiliteit, controle en voorspelbaarheid. Maar de complexe kwesties waarmee dienstverlenende organisaties worden geconfronteerd, vragen juist om meer ruimte voor vakmanschap en voor nieuwe oplossingen en ideeën. Managen in een complexe omgeving vraagt om een wijze van besluitvorming en aansturing die zich aanpast aan de context en meebeweegt met ontwikkelingen en om leiderschap dat mensen stap voor stap in een bepaalde richting beweegt en daarbij rekening houdt met de continu veranderende omstandigheden.

Wij ontwikkelden door te werken vanuit de bedoeling een aanpak waarmee we verschillende organisaties in het sociale domein hielpen hervormen. In dit boek beschrijven wij zowel de grote lijnen van een organisatieontwikkeling als gedetailleerde voorbeelden van wat dat in de praktijk betekent.

Dit boek biedt naast een theoretische achtergrond ook concrete stappen die een houvast geven aan managers, bestuurders en iedereen in het sociaal domein om te komen tot een blijvend lerende organisatie. Om zo een fundamentele verandering van de hele organisatie te bewerkstelligen, door die in te richten op het doen van het waardewerk vanuit het perspectief van de klant. Wie deze uitdaging wil aangaan, vindt in dit boek veel inspiratie voor anders denken en anders doen.

Contact

Contactgegevens

Efexis
Ridderspoorweg 174
1032 LL, Amsterdam
KVK 65286332
BANK NL54 RABO 0138 7197 48
BTW NL856051809B01

Emirjam@efexis.nl
M+31 6 224 77 029